Educatie

Click here to see this site in English flg

Beste docent, beste cultuurcoördinator,

Fantasten maakt surrealistische voorstellingen voor een jong publiek. Met een minimum aan woorden brengen we beeldend, fysiek en goed getimed theater met middelen als dans, live muziek en een dynamisch decor over het conflict tussen wat je denkt en voelt en wat je zegt en doet. Fantasten voert een pleidooi voor de fantasie. Onze energieke voorstellingen vertalen inhoud in een aanstekelijke combinatie van poëtische beelden op sterke (nieuwe) muziekcomposities. Fantasten onderscheidt zich door de opwindende onvoorspelbaarheden van de gekozen theatervorm: een krachtige en organische symbiose tussen moderne dans en muziektheater. Op zoek naar een beeldpoëzie die heel eigen en persoonlijke associaties heeft, kiezen we deze vorm vanuit de overtuiging dat in het grensgebied tussen deze twee disciplines een indringende theatertaal te vinden is, die het onzegbare kan verbeelden en bezoekers uitdaagt naar hun eigen binnen- en buitenwereld te kijken.

Schoolvoorstellingen

De voorstelling Honger is in 2016 als schoolvoorstellingen te boeken. Honger ging op tournee langs twintig Nederlandse theaters. We bieden deze voorstelling aan als schoolvoorstelling (15+) als matinee in een theater. Wilt u de voorstelling liever bij u op school dan kan dat, indien uw school over een verduisterde zaal beschikt, een speelvlak van minimaal 6 bij 6 meter, een balletvloer en een grid met lampen.

Over Honger:

Honger is een ontspannen en dromerig spel over de schoonheid van onze ‘sexual drive’. Een lichtvoetig onderzoek naar het stillen van onze honger, naar elkaar, naar de jacht, naar de passievolle liefde. Over het verschil tussen de strenge hokjes waar we onszelf instoppen, de remmingen die we voelen door de veroordelende blik van anderen en de wilde, kaderdoorbrekende gevoelens die van binnen stormen en die we willen laten zegevieren. Voorbij de grenzen van het betamelijke.

Collage

Ons educatie aanbod:
Inclusief:
* lesbrief met opdrachten, aan de hand waarvan docenten en leerlingen zelfstandig in spel, dans en muziek aan de slag kunnen met het thema eenzaamheid

* nagesprek met de spelers, op aanvraag

Extra aanbod:
Workshop op school ter voorbereiding op het voorstellingsbezoek. De educatiemedewerker van Fantasten begeleidt in de les een workshop fysiek muziektheater, waarin de leerlingen op de Fantasten-wijze aan het improviseren gaan met spel, dans en muziek. Daarbij wordt gewerkt met de thematiek uit de voorstelling. De kosten van de workshop: op aanvraag.

Over Fantasten

Fantasten-voorstellingen zijn weinig talig, maar beeldend, muzikaal en fysiek. We rekenen jongeren van 15 en ouder en jong volwassenen (tot 35 jaar) tot onze directe doelgroep. Inmiddels heeft Fantasten onder haar volwassen publiek een schare trouwe volgers opgebouwd. We willen enerzijds onze relatie met dat publiek bestendigen en anderzijds een nieuw publiek bereiken, met name middelbare scholieren (15+).

Honger is een voorstelling die mede tot doel heeft om hen, door middel van een theatrale ervaring met elkaar dan wel met hun docenten of ouders in dialoog te laten gaan. Verliefdheid en seks is een manier om jezelf te doorleven, om jezelf op je moois te kunnen voelen, om jezelf via de ander te ervaren.

Onze bevinding is dat juist doordat de voorstelling niet direct door peers maar door dertigers gespeeld wordt, jonger publiek er makkelijker weer afstand van kan nemen. Juist die balans vinden jongeren fijn en geeft mogelijkheid tot reflectie.

Sinds 2009 is Fantasten opgenomen in het aanbod van de cultuurkaart van CJP. Onze derde voorstelling Onderhuids hebben wij zeventien keer voor middelbare scholieren gespeeld, Dodelijk Verlangen tien keer en Isolement negen keer. We speelden en hadden gesprekken met leerlingen van het gymnasium tot het VMBO en met kinderen met een westerse en met een niet-westerse achtergrond. De scholen die ons werk afnamen bevonden zich in Den Haag, Alphen aan den Rijn, Breukelen, Harderwijk, Veldhoven, Oss, Heerlen, Zwolle, Haarlem, Woerden, Almelo, Dordrecht, Voorburg, Groningen, Amsterdam, Leeuwarden en Doorn. Alle CKV docenten waren zeer te spreken over onze producties.

 

De pers schreef eerder over FANTASTEN:

“Fantasten verrast, vermaakt, daagt uit en verdient gezien te worden.”
“Het speelse karakter lekt uit alle poriën. De muziek is van grote klasse.”  (Leeuwarder Courant)
“Die momenten maken deel uit van een lange reeks regievondsten, die de kijker ogen en oren tekort doet komen om zich ook maar een moment te vervelen.”
“Fantasten brengen verbeelding weer een beetje aan de macht.
Bijna perfecte balans tussen muziek en dans. Een bron van geluiden en opwinding” (Volkskrant ****)